Parkoers

De triathlon van Leiderdorp kent in sportpark De Bloemerd een gevarieerd parkoers.

Zwemmen
Badmutsen worden door de organisatie verstrekt.

Alvorens te water te gaan verzamelen de deelnemers zich per startserie langs het water. Hier vinden briefing en inchecken plaats, een kwartier voor de start. Meld u tijdig! Vervolgens stelt iedereen zich achter de startlijn op. Er wordt pas gestart als iedereen zich achter de lijn bevindt.

Men houdt tijdens het zwemmen de lijn aan de linkerhand.
De deelnemers aan de Middenafstand zwemmen 2 ronden van 1250m. (kaartje)
De deelnemers aan de Olympische afstand zwemmen naar links, 2 ronden van 750m. (kaartje)
De deelnemers van de Sprint afstand zwemmen eveneens naar links, 1 ronde van 750m. (kaartje)

Wisselzone

Deze is open en bewaakt vanaf 7.15 uur (kaartje). Uw fiets en helm worden bij de ingang van de wisselzone gecontroleerd door NTB-jury. Uw fiets haalt u na de wedstrijd weer op, op vertoon van uw startnummer. Dan ontvangt u ook uw herinnering.

De wisselzone sluit omstreeks 14.30 uur of na de finish van de laatste deelnemer. In de wisselzone is tevens het mededelingenbord te vinden voor watertemperatuur en verdere informatie. In de wisselzone wordt niet gefietst. U loopt met uw fiets aan de hand en uw helm is vastgemaakt. Denkt u hier ook om bij uw fietsfinish: uw helm moet vastgemaakt blijven totdat uw fiets in het rek staat, in verband met uw veiligheid en die van uw mededeelnemers.

Fietsen

Deelnemers aan de middenafstand fietsen 4 ronden (76km), Olympische afstand + Trio’s 2 ronden (39km), Sprint 1 ronde (20,5km).

De route wordt aangegeven met pijlbordjes met De Zijl-L.G.B.-opschrift en door vrijwilligers. Stayeren is bij deze wedstrijd verboden. Gemotoriseerde NTB-jury controleert hierop. Uw startnummer draagt u tijdens het fietsen goed zichtbaar op de rug. Let hierop bij het verlaten van de wisselzone zodat uw tijd hier geregistreerd kan worden. Het parkoers is niet verkeersvrij. De wettelijke verkeersregels dienen te worden nageleefd. Tenzij anders aangegeven moet u zoveel mogelijk van aanwezige fietspaden gebruik maken.

Aanrijroute 1km: na het verlaten van het parc-fermé mag u pas op het dijkje op uw fiets stappen. U fietst over het fietspad langs het water De Bloemerd uit. Bij de eerste T splitsing linksaf fietspad op (Persant Snoepweg) langs rotonde, door fietstunnel, T kruising linksaf; volgende T-kruising linksaf tunnel door en direct rechtsaf richting Rijpwetering. U rijdt nu de ronde op, pas op voor deelnemers van links die aan de volgende ronde gaan beginnen. De afrijroute is precies omgekeerd aan de aanrijroute. (kaartje)

Uitgebreide beschrijving fietsparkoers

Klik hier voor een overzichtskaartje.

Na de aanrijroute begint de ronde in noordelijke richting en bestaat uit een soort ‘acht’.

Smalle brug over, rechtdoor (Blauwemolenweg). T kruising rechtdoor. Let op: (weinig) verkeer met voorrang van links. Einde weg brug over, T-kruising rechtsaf (Zuidweg). Let op: verkeer van links en tegemoetkomende deelnemers van rechts. Op dit stuk is het toegestaan om eigen verzorging te laten aangeven. Het begin en het einde van het coachvak wordt gemarkeerd met borden. Verzorging mag alleen aan de rechterkant van de weg worden aangegeven.

T-kruising Zwanenbrug (Hoogmadeseweg) rechtdoor. Let op: verkeer van rechts heeft voorrang. T-kruising linksaf (Aderweg). Volgende T-kruising linksaf (Aderweg). Volgende T-kruising rechtsaf (Floraweg). Hier bevindt zich de bidonpost. Deelnemers aan de Middenafstand kunnen in hun 3e ronde hier een bidon met sportdrank aanpakken. (op het kaartje is dit net na punt 11) T- kruising rechtdoor (Floraweg). Let op: slecht wegdek op de Floraweg.

Let op: verkeer van links (Geestweg). T- kruising rechtdoor. Let op: verkeer van rechts (Kerkweg). Franse Brug rechtdoor. Volgende T-kruising linksaf (Westeinde). Let op: verkeer van links en rechts. Na verkeerssluis (Westeinde) vóór rotonde linksaf stukje fietspad linkerkant (Veenderveld). Let op: verkeer van links en rechts. T-kruising rechtdoor Veenderveld.

Let op: (weinig) verkeer van rechts benzinestation. 2x T-kruising rechtdoor Veenderveld).

T-kruising links aanhouden. Voor brug rechtsaf fietspad op (Veenpolderpad). Let op: fietsers van rechts en tegemoetkomend verkeer, bocht links fietspad vervolgen (Veenpolderpad), halverwege paal in de weg. Einde fietspad T-kruising rechtsaf (Zuidweg). Let op: verkeer van links en rechts (heeft voorrang).

1e T-kruising op- en afrit N445 rechtdoor, 2e T- kruising op- en afrit N445 rechtdoor.

T-kruising over Paerdebrug links (Oud Adese laan). Let op: tegemoetkomend verkeer en van links, na ca. 400 m fietspad op (Oud Adese laan). Einde fietspad Oud Ade hoofdweg op. Na Oud Ade rechts fietspad op

(Leidseweg). Kruising bij molen rechtdoor (Boekhorsterweg). Let op: verkeer van rechts (heeft geen voorrang). Kruising Nieuwe Weg linksaf oversteken, parallelweg volgen (Hofdijklaan), 2x N445 oversteken links van rotonde (Hofdijklaan).

Na bocht links, ca. 300 m: einde ronde; rechtsaf naar finish, rechtdoor naar volgende ronde. Let op: startende deelnemers van rechts (hebben voorrang). Na tunnel T kruising rechts. Let op: fietsverkeer. Rechtsaf fietstunnel door, Persant Snoepweg, fietspad langs rotonde volgen, vóór brug Dwarswatering T kruising rechtstaf, fietspad kade op, na ca. 250 m rechts, afstappen en lopen naar parc fermé

Verzorging: als extra service aan de deelnemers aan de Middenafstand wordt in de 3e ronde desgewenst een extra bidon van duursport.nl aangereikt.

Bent u meer visueel ingesteld? De route van het fietsen is ook op film vastgelegd! Deze is te bekijken via youtube.

Lopen

Middenafstand (20km) loopt 4 ronden, Olympische afstand + Trio (10km) lopen 2 ronden, Sprint (5km) loopt 1 ronde. 1 ronde is exact 5km.

Vanaf het wedstrijdterrein komt u op de ronde. Na elke ronde loopt u langs de finish om aan uw volgende ronde te beginnen. U finisht naast het parc-fermé. Uw startnummer draagt u goed zichtbaar aan de voorzijde. Let hierop bij het verlaten van de wisselzone in verband met de tijdregistratie.

Om 14:00 uur is de limiet van de laatste loopronde. Wie na deze tijd nog aan een loopronde moet beginnen, kan de wedstrijd niet meer afmaken.

Op de ronde zijn 3 verversingsposten met water ingericht. De 1e bevindt zich bij het begin van de ronde. De 2e komt u tegen halverwege, bij de koeienrotonde. De 3e bevindt zich op driekwart van de ronde bij de brug vanuit de Leyhof. De ervaringen met voorgaande jaren hebben geleerd dat deelnemers geneigd zijn zeer veel (water) te drinken. Dit kan, door het verlies van zouten, soms nadelige gevolgen hebben. Over de gevaren van te veel water drinken is veel gepubliceerd, ook door de KNAU. Daarom zal op waterpost 1 bij de finish ook sportdrank (Maxim) verkrijgbaar zijn. Slaat u deze post niet over! Als u eigen drinken meebrengt, voeg dan een mespuntje zout aan een liter drinken toe om uw zouten aan te vullen.

Uitgebreide beschrijving loopparkoers

Klik hier voor een overzichtskaartje.

Einde parkeerterrein linksaf, langs de fietsenstalling, T-splitsing rechtsaf. Volgende splitsing rechtsaf, weg vervolgen: heen-en-weerstuk, rechts houden! Over de brug rechts aanhouden, Brugwacht. Huizen aan de linkerkant houden, fietspad op en linksaf. Koeienrotonde, drankpost, rechtdoor, voor hoge brug linksaf Dijkwacht. Langs Dwarswatering, kruising Buitenhoflaan rechtdoor, pad volgen, bruggetje linksaf Brugwacht, 2e brug voorbij drankpost rechtsaf en daarna linksaf. Dit is een heen-en-weerstuk: rechts houden! Na slagboom rechts aanhouden, T-splitsing linksaf langs Sportschool Felter rechtdoor volgende ronde of finish.