Het Regelement van de Nederlandse Triathlon Bond is onverkort van toepassing op de Triathlon van Leiderdorp. Deze vindt u hier:

Voor de triathlon van Leiderdorp gelden de volgende extra regels:

De inschrijving

  • U kunt zich tot 1 week voor de wedstrijd naar een andere serie overschrijven, in overleg met de organisatie. Hierna worden de startnummers toegekend en is wisselen van serie niet meer mogelijk. Controleert u dus bijtijds of u bij de juiste serie bent ingedeeld! Hierna kan in overleg met de organisatie alleen nog in uitzonderlijke gevallen worden gewisseld van serie. Wijzigingen zonder overleg worden niet geaccepteerd. Voor wijzigingen anders dan een seriewisseling kunt u een email sturen naar secretariaat@triathlonleiderdorp.nl

  • mocht u als deelnemer op de wachtlijst staan en een startplaats krijgen, dan wordt u daar door organisatie over geïnformeerd.

  • vrijgekomen startplaatsen worden tot twee weken van tevoren toebedeeld aan de personen op de wachtlijst, in volgorde van inschrijving. Hierna worden de personen op de wachtlijst niet meer geplaatst.

  • indien men bij de inschrijving nog geen eigen chip heeft en dus een groene chip moet aanschaffen, is het mogelijk om tot twee weken van tevoren alsnog een chipnummer door te geven, indien men inmiddels bij een andere wedstrijd een chip heeft gekocht. Er vindt echter géén restitutie van de reeds betaalde chip plaats

Annulering

bij afzegging tot 12 juli krijgt de atleet zijn inschrijfgeld minus €10 administratiekosten retour. Hierna vindt geen restitutie plaats.

Als de wedstrijd door de organisatie word geannuleerd krijgen de ingeschreven deelnemers hun in schrijfgeld minus 5% retour (dit is het bedrag dat ingehouden wordt door de Nederlandse Triathlonbond)

Legitimatie

Iedereen dient zich bij aanmelding te kunnen legitimeren. Niet-licentiehouders tonen een ander geldig legitimatiebewijs (een geldige NTB basislicentie is ook voldoende). Wie zich niet kan legitimeren wordt door de aanwezige NTB-jury van deelname uitgesloten.

U doet op eigen risico mee aan de Triathlon van Leiderdorp. De organisatie spant zich in voor een zo veilig mogelijke wedstrijd, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de deelnemers en/of derden.

Tijdens de wedstrijd

Alle aanwijzingen van officials en organisatiemedewerkers dienen stipt te worden opgevolgd. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan diskwalificatie tot gevolg hebben. De NTB-wedstrijdleiding is bevoegd deelnemers op grond van hun gedrag van verdere deelname uit te sluiten. Voorts zijn de medewerkers van Reddingsbrigade en EHBO gerechtigd deelnemers uit de wedstrijd te nemen, wanneer daar naar hun oordeel aanleiding toe is.

NTB-officials houden toezicht op de wedstrijd, hetgeen ook inhoudt dat alle NTB-reglementen worden toegepast. Stayeren en het gebruik van oortelefoons is niet toegestaan! Let u ook op uw uitrusting. De rits van uw bovenkleding mag niet verder open dan tot aan de borstband van uw hartslagmeter. In de wisselzone mag niet gefietst worden en uw helm moet vastgemaakt zijn. Maak de helm pas los als uw fiets in het rek staat. Dit alles in verband met de veiligheid van u en uw mededeelnemers (ETU-reglement).
Het is niet toegestaan om lege bidons of ander afval op het parcours weg te gooien. Op het loopparkoer is een wegwerpzone ingericht rondom de waterpost.

Iedere deelnemer dient er zelf zorg voor te dragen dat hij/zij kan worden geregistreerd bij de tijdregistratie (na elk onderdeel) en bij de controleposten onderweg. Zorg daarom dat uw startnummer goed zichtbaar is aan de goede kant (fietsen rugzijde, lopen voorzijde).
Een deelnemer die de wedstrijd staakt dient dit onmiddellijk te melden aan de wedstrijdleiding langs het parcours èn in ieder geval bij de controle in de wisselzone.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of bij eventuele calamiteiten, beslist de NTB-gedelegeerde.

Strafbox

Als een atleet betrapt wordt op stayeren, dan wordt een blauwe kaart getoond. Hij of zij moet zich dan in de strafbox (deze bevindt zich links bij het begin van de loopronde/vlak voor de finish bij de coach-post.) melden om een tijdstraf uit te zitten. Bij de strafbox worden de startnummers getoond die nog een tijdstraf moeten uitzitten. Die tijdstraf varieert met de afstand: 1 minuut op de Sprint afstand, 2 minuten op de Standaard afstand en 5 minuten op de Midden afstand. Voor blokkeren (geel) geldt een straf van 10 seconden op de Sprint afstand, 15 seconden op de Olympische afstand en 1 minuut op de Midden afstand.

Vergeet een atleet zich te melden in de strafbox, dan wordt de niet-uitgezeten tijdstraf direct omgezet in een diskwalificatie.

Alle uitgedeelde gele en blauwe kaarten worden door officials geregistreerd. Deze registratie wordt na de wedstrijd gelegd naast de registratie van de uitgezeten tijdstraffen.

EHBO

EHBO is aanwezig bij het zwemgedeelte en bij de finish. Bij de finish is vanaf 11.30 uur tevens massage aanwezig (eerst douchen).